Card thu Nova MRV366

Còn hàng

Liên hệ

 

Hỗ trợ điểm ảnh tối đa nên đến 512 x 256 pixel.

Thiết kế phần cứng:
Tích hợp 16 đầu nối HUB75 tiêu chuẩn, khiến bảng HUB không cần thiết.
Thông qua cổng Gigabit Ethernet, có thể kết nối với PC.


Thiết kế phần mềm:
Hỗ trợ độ sáng mức pixel và hiệu chỉnh sắc độ.
Hỗ trợ cài đặt hình ảnh được lưu trữ trước trong thẻ nhận.
Hỗ trợ phát hiện trạng thái nhiệt độ, điện áp, cáp Ethernet
truyền thông và tín hiệu nguồn video.
Hỗ trợ mô-đun LCD 5 chân.